Mekanik

Her eylem için eşit ve zıt bir tepki vardır. Issac Newton

Elektrik ve Manyetizma

Takdir değil, taklit ediliyorsan başarmışsın demektir. Albert Einstein

Optik

Evrenin gizemini anlamak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim yasalarıyla düşünün. Nicola Tesla

Termodinamik

Bilim ve inanç iki ayrı unsurdur, birleşirse devrim yapabilirsiniz. Cahit Arf

Modern Fizik

Şüphe ve belirsizlik içinde, bilgiden yoksun olarak yaşayabilirim. Bence bu şekilde yaşamak, yanlış olabilecek cevaplarla yaşamaktan daha ilginçtir. Richard Feynman

Mekanik

Mekanik

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma .

Optik

Optik

Modern Fizik

Modern Fizik
Copernicus, Güneş sisteminin yapısını çağdaş görüşe taşıyan ilk insandır. Güneşin gezegenler sisteminin merkezi olduğunu ileri süren teorisi, modern astronominin temeli olmuştur. Büyük bilgin, astronomi alanındaki incelemelerini “Copernicus Sistemi” diye anılan teorisini “De Revolutionibus” adlı eserinde açıkladı. Bu kitap yazılışından ancak 36 yıl sonra yayınlanabildi. Copernicus kitabının ilk nüshasının eline geçmesinden bir kaç saat sonra hayata gözlerini yumdu.